اجرای طرح جمع آوری پسماند خشک

اجرای طرح جمع آوری پسماند خشک
در راستای ایفای یکی از وظایف ذاتی شهرداری، واحد خدمات شهری  نسبت به عقد قرارداد جهت جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر اقدام نمود. کلیه شهروندان محترم میتوانند با شماره 09184840558 ( حیدری ) تماس گرفته و ایشان ظرف مئت حدود 30 دقیقه در محل مد نظر شما حاظر شده و نسبت به تحویل گیری پسماندهای خشک در ازای هر کیلوگرم 6000 تومان اقدام می نمایند. ضمنا جهت پاسداشت این …