به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

IMG_2020022745635

به همت شهرداری تفرش،اقدامات لازم جهت پیشگیری با بیماری کرونا در کشتارگاه انجام شد.

شهرداری تفرش جهت مقابله با بیماری کرونا و ارتقاء سطح بهداشتی کشتارگاه، اقدام به ساخت حوضچه در ورودی کشتارگاه جهت ضدعفونی کردن خودروها و قراردادن تشت مواد ضدعفونی در ورودی سالن کشتارگاه جهت حفظ سلامت کارکنان، نمود.