به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

IMG_2019090430925

نشست معاون سیاسی استانداری مرکزی با نخبگان،فعالان سیاسی وهنرمندان تفرشی

عصرامروز،اکرمی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری مرکزی به اتفاق حمید رضا فراهانی فرماندار تفرش ومویدی معاونت فرمانداری، منصوری زاده بخشدارمرکزی، سعدی معاونت شهرداری تفرش و اعضای شورای اسلامی شهر تفرش طی نشستی با نخبگان،فرهیختگان،فعالین حوزه های سیاسی،فرهنگی،هنری واجتماعی شهرستان ،نقطه نظرات و دیدگاههای آنان رامورد استماع قرار داد و از پیگیری موضوعات مطرح شده خبر داد.

IMG_2019090223841

سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهر تفرش

ظهرامروز،سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهر تفرش به ریاست حمیدرضا فراهانی فرماندار تفرش و با حضورمویدی معاون فرماندار، ابراهیمی فر شهردار تفرش، شاکری رئیس شورای اسلامی شهر تفرش و سایر اعضاء در فرمانداری برگزار شد.

IMG_2019090119371

جلسه بررسی وهماهنگی جابجایی تیرهای برق مسیر باغشاهی تا روستای بازرجان  

صبح امروز،جلسه بررسی وهماهنگی جابجایی تیرهای برق مسیر باغشاهی تا روستای بازرجان به ریاست حمید رضا فراهانی فرماندارتفرش وباحضور ابراهیمی فر شهردار تفرش و اعضاء در محل فرمانداری تشکیل و برگزارشد.