به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

IMG_2019111440697

برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی با موضوع کتاب و کتاب خوانی به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تفرش

صبح امروز به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تفرش نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی با موضوع کتاب و کتاب خوانی با همکاری کانون پروشی فکری و کتابخانه عمومی شهرستان در بوستان باغ ملی تفرش برگزار شد.