به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

34b861db911a00094d80444eddca91af14a958e9

نشست صمیمی اعضاء شورای عالی استان مرکزی درتفرش

نشست صمیمی اعضاء شورای عالی استان باحضور حمیدرضا فراهانی فرماندار،حیدری مدیرکل دفتر شهری وشوراهای استان،کاظمی مدیرکل امور روستایی استان ،ابراهیمی فر شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تفرش در فرمانداری تشکیل و برگزارشد.