به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

IMG_2020011019868

میدان شهید بهشتی عیدی امسال شورای شهر و شهرداری تفرش به شهروندان تفرشی

رئیس شورای شهر تفرش با اعلام این خبر افزود: با توجه به فعالیت واحد های مختلف شهرداری در ماه های پایانی سال ۹۸ و با توجه به تحقق بودجه سالجاری به زودی شاهد افتتاح میدان شهید بهشتی تفرش خواهیم بود.این عضو شورای اسلامی شهر تفرش ادامه داد: وضعیت پروژه های...

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای شهرداری در بودجه ۹۹ شهرداری تفرش

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای شهرداری در بودجه ۹۹ شهرداری تفرش

دومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تفرش جهت بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تفرش در صحن شورای اسلامی برگزار و در بی سابقه ترین بودجه سنواتی شهرداری فصول درآمدی بودجه ۹۹ شهرداری با درآمدی بالغ بر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دویست میلیارد ریال به تصویب اعضاء شورای شهر رسید.به گفته...