به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

ad6cd779e7461869b85f1cbdcf7470e0da2ec647

دومین جلسه ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی وشهرستان تفرش

صبح امروز،دومین جلسه ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی وشهرستان تفرش به ریاست آقازاده استاندارمرکزی وبا حضورفرخی معاون استاندار،حمیدرضا فراهانی فرماندار ، مدیران کل استان مرکزی، ابراهیمی فر شهردار و شاکری رئیس شورای اسلامی شهر تفرش، با محوریت بررسی رفع موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی واشتغالزایی شهرستان درفرمانداری تشکیل وبرگزار شد.

e4f988722ff3bfd46a53ac109b5210835fe8c8bf

حضور ابراهیمی فر شهردار تفرش در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان تفرش درسال ۹۸

صبح امروز،ششمین جلسه شورای اداری شهرستان،به ریاست حمید رضا فراهانی فرماندارتفرش و باحضورحجت السلام میرزایی امام جمعه،انصاری فرمدیر کل بنیاد شهید استان،حجت الاسلام حاجی پور مسئول سیاستگذاری ائمه جمعه استان، ابراهیمی فر شهردار تفرش، اعضای شورای اسلامی شهر تفرش و مسئولین ادارات در فرمانداری برگزار شد.