به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

IMG_2020011842516

جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان تفرش

ظهرامروز،جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان،با محوریت بررسی آمادگی دستگاههای خدمات رسان در مواجهه با بحران بریاست حمیدرضافراهانی فرماندارتفرش وباحضور ، ابراهیمی فر شهردار و اعضای ستاد در فرمانداری تشکیل و برگزار شد.

20200114_071859

آگهی مزایده ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا قطعه ۷ طبقه یک

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱۸/ش مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ملک با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده حضوری حراج به فروش برساند :

IMG_202001135295

جلسه برنامه ریزی شهرداری تفرش، جهت حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران

صبح امروز جلسه برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران به ریاست ابراهیمی فر شهردار تفرش و با حضور سعدی عضو شورای اسلامی شهر تفرش و سایر اعضا در محل شهرداری تشکیل شد.