به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

IMG_201909184738

نشست مشترک مسئول فنی شهرسازی شهرداری تفرش با ریاست نظام مهندسی و ناظرین ساختمانی شهرستان

جلسه ای به ریاست سعدی معاونت شهرداری و مسئول فنی شهرسازی و با حضور عسکری ریاست اداره راه و شهرسازی، ریاست نظام مهندسی و ناظرین ساختمانی شهرستان پیرامون هم اندیشی در خصوص کیفیت ساخت و ساز برگزار شد.

IMG_201909177893

حضور ابراهیمی فر شهردار تفرش در جلسه برنامه ریزی بازگشایی مدارس شهرستان

صبح امروز،جلسه برنامه ریزی بازگشایی مدارس شهرستان به ریاست حمیدرضا فراهانی فرماندارتفرش وباحضور ابراهیمی فر شهردار تفرش، شاکری رئیس شورای اسلامی شهر تفرش و سایر اعضاء در فرمانداری تشکیل شد.