به درگاه الکترونیکی شهرداری تفرش، شهر علم، فرهنگ و ادب خوش آمدید.

IMG_2019082733355

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان تفرش

صبح امروز،جلسه شورای مبارزه بامواد مخدرشهرستان به ریاست حمیدرضا فراهانی فرماندارتفرش و باحضور ابراهیمی فر شهردار تفرش، ملک حسینی دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان و سایر اعضاء درفرمانداری تشکیل و برگزارشد.