آدرس :
شهر تفرش ،
میدان شهید بهشتی
شماره های تماس :
 36222018 – 086
 36222220 – 086
اینستاگرام :
  • کد پستی : 3999-9-38189
  • شماره اقتصادی : 1747-7367-4113
  • شماره ملی : 14000292562
  • دیگر پست های الکترونیکی :  info@arak.ir و ……
  • پیام کوتاه : 10001000000137
  • شماره تماس دفتر شهردار : 33137960
  • شماره تماس :19-33124816
  • شماره تماس اداره روابط عمومی : 33124820 و33130137
  • آدرس تلگرام :shahrdariiarak@