دسته: اخبار شهرداری

مراسم معارفه شهردار

شهردار تفرش معرفی گردید

جناب آقای مهندس مصدق طاهری در جلسه ای که با حضور جناب آقای مهندس فیلی , معاونت محترم هماهنگ امور عمرانی , جناب آقای قربانی مدیر کل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری مرکزی و هیات محترم همراه و جناب آقای مهندس میرزایی فرماندار محترم , جناب حاج آقا مومنی امام جمعه محبوب و اعضای محترم شورای اسلامی شهر , اعضای محترم شورای تامین شهرستان و همچنین جمعی از مسئولین ادارات و مردم شریف تفرش در روز یک شنبه مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ ساعت ۱۷ در محل شهرداری تفرش برگزار گردید