دسته: اخبار شهرداری

IMG_2019092256273

جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرستان تفرش

صبح امروز،جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان بریاست سعید مویدی معاون فرماندار و با حضور ابراهیمی فر شهردار و سایر اعضاء با دستورکاربرنامه ریزی هفته پدافندغیرعامل با شعار (پدافندغیرعامل ،مقاومت وبازدارندگی با رونق تولید)درفرمانداری تشکیل وبرگزارشد.
 

IMG_2019091843259

جلسه کار گروه تخصصی اجتماعی شهرستان تفرش

صبح امروز،جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی شهرستان به ریاست حمیدرضافراهانی فرماندارتفرش وباحضورسجادی مدیرکل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری مرکزی، ابراهیمی فر شهردار تفرش و سایر اعضاءدر فرمانداری تشکیل و برگزار شد.

IMG_201909184738

نشست مشترک مسئول فنی شهرسازی شهرداری تفرش با ریاست نظام مهندسی و ناظرین ساختمانی شهرستان

جلسه ای به ریاست سعدی معاونت شهرداری و مسئول فنی شهرسازی و با حضور عسکری ریاست اداره راه و شهرسازی، ریاست نظام مهندسی و ناظرین ساختمانی شهرستان پیرامون هم اندیشی در خصوص کیفیت ساخت و ساز برگزار شد.