دسته: اخبار شهرداری

20191228_125645

آگهی مزایده گلخانه شهرداری تفرش

شهرداری تفرش در نظردارد به استناد بند ۳ صورتجلسه ۲۳ شماره ۱۰۱۱ مورخه ۲۹/۸/۹۸ شورای اسلامی شهر تفرش و تاییدیه کمیته انطباق به شماره ۲۰۲۸۲۹/۹۸/۸۹۲۵ مورخ ۱۴/۹/۹۸ دو باب گلخانه متعلقه به شهرداری تفرش به مدت یکسال از طریق مزایده محلی بشرح ذیل واگذار نماید:

IMG_201912266539

جلسه ستاد بازآفرینی شهری

صبح امروز جلسه ستاد بازآفرینی شهری به ریاست مویدی معاون فرماندار و با حضور انعامی سرپرست معاونت بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، ابراهیمی فر شهردار تفرش و سایر اعضا با محوریت بررسی طرح مقبره پروفسور حسابی و طرح احداث پیاده راه بازار تفرش، در محل فرمانداری...

IMG_2019122513570

طرح جهادی پاکسازی محله به محله شهر تفرش توسط کارگران زحمتکش حوزه خدمات شهری، همچنان ادامه دارد.

ابراهیمی فر شهردار تفرش از ادامه طرح نظافت محله به محله در نقاط مختلف شهر خبر داده و گفت: به همت کارگران زحمتکش حوزه خدمات شهری شهرداری، محله های مختلف شهر یکی پس از دیگری بصورت دسته جمعی، نظافت و پاکسازی میگردد.