دسته: اخبار شهرداری

IMG_201908209807

برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی با موضوع کتاب و کتابخوانی

با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تفرشو کتابخانه پروفسور حسابی نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی با موضوع کتاب و کتابخوانی  روز پنجشنبه مورخ ۳۱ مردادماه راس ساعت ۹شب در بوستان حکیم نظامی برگزار خواهد شد.

IMG_2019082010366

بازدید شهردار و اعضای  شورای اسلامی شهر خامنه از  قلعه دکتر حیدری

عصر امروز نیکورای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خامنه به اتفاق ابراهیمی فر شهردار، سعدی معاونت شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تفرش از قلعه تاریخی دکتر حیدری بازدید نمودند .

IMG_2019082039944

بازدید شهردار و اعضای  شورای اسلامی شهر خامنه از موزه فرهنگ و کتابخانه استاد نصیر

عصر امروز نیکو رای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خامنه به اتفاق ابراهیمی فر شهردار و سعدی معاونت شهرداری تفرش از موزه فرهنگ و کتبخانه استاد نصیر بازدید نمودند .

IMG_201908209901

ادای احترام شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خامنه به مقام پروفسور حسابی

عصر امروز نیکو رای شهردار خامنه و اعضای شورای اسلامی شهر خامنه به اتفاق ابراهیمی فر شهردار تفرش و سعدی معاونت شهرداری  تفرش با حضور بر سر مزار پروفسور محمود حسابی پدر فیزیک ایران ضمن قرائت فاتحه به مقام شامخ ایشان ادای احترام نمود.