نشست معاون سیاسی استانداری مرکزی با نخبگان،فعالان سیاسی وهنرمندان تفرشی

عصرامروز،اکرمی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری مرکزی به اتفاق حمید رضا فراهانی فرماندار تفرش ومویدی معاونت فرمانداری، منصوری زاده بخشدارمرکزی، سعدی معاونت شهرداری تفرش و اعضای شورای اسلامی شهر تفرش طی نشستی با نخبگان،فرهیختگان،فعالین حوزه های سیاسی،فرهنگی،هنری واجتماعی شهرستان ،نقطه نظرات و دیدگاههای آنان رامورد استماع قرار داد و از پیگیری موضوعات مطرح شده خبر داد.
IMG_2019090430925IMG_2019090435796IMG_2019090422856IMG_2019090412237IMG_201909040928

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...