مکان‌های گردشگری و دیدنی تفرش

مقبره پروفسور حسابی
مقبره پروفسور حسابی