شهردار تفرش معرفی گردید

جناب آقای مهندس مصدق طاهری در جلسه ای که با حضور جناب آقای مهندس فیلی , معاونت محترم هماهنگ امور عمرانی , جناب آقای قربانی مدیر کل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری مرکزی و هیات محترم همراه و جناب آقای مهندس میرزایی فرماندار محترم , جناب  حاج آقا مومنی امام جمعه محبوب و اعضای محترم شورای اسلامی شهر , اعضای محترم شورای تامین شهرستان و همچنین جمعی از مسئولین ادارات و مردم شریف تفرش در روز یک شنبه مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ ساعت ۱۷ در محل شهرداری تفرش برگزار گردید به عنوان شهردار تفرش معرفی و از خدمات جناب آقای مهندس میثم صابری شهردار سابق و جناب آقای مهندس مجید قنبری سرپرست شهرداری تفرش تقدیر بعمل آمد . 

مراسم معارفه شهردار

مراسم معارفه شهردار

مراسم معارفه شهردار

مراسم معارفه شهردار

مراسم معارفه شهردار

مراسم معارفه شهردار

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...