دعوتنامه شرکت در مزایده مرحله اول

دعوتنامه شرکت در مزایده مرحله اول

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۵۳۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی دانگ فنگ را با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید:

۱٫ موضوع مزایده 

نوع: کامیون کمپرسی

سیستم: دانگ فنگ

تیپ: E Q 3251-999Z- 6*4

رنگ:سفید معمولی

مدل:۲۰۰۹

ظرفیت:۲۶ تن

توضیحات: ۶ سلیندر , ۳ محور و ۱۰ چرخ

قیمت کارشناسی: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲٫ بایستی سپرده شرکت در مزایده در پاکت ( الف ) , پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) تحویل دبیرخانه شهرداری گردد. .

۳٫ حداکثر مدت رسیدگی به پیشنهادات و اعلام نتیجه برابر قوانین و مقررات شهرداری خواهد بود

۸- شرکت کننده باید مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال ) معادل ۵% از سقف مبلغ مزایده مورد نظر را بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری بشماره ۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ بنام شهرداری تفرش نزد بانک ملی شعبه دکتر حسابی تفرش واریز و فیش مربوطه را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکات در بسته و ممهور ارائه نمایند

۹- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

۱۱-به پیشنهادات مبهم , مشروط , مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که دیرت ر از موعد مقرر به شهرداری واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۲-در صورت انصراف هریک ازبرندگان مزایده از انجام معامله سپرده آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

۱۳-سپرده نفرات دو م و سوم تا تحویل وجه برنده اول بمدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف نفر دوم و سوم برنده مزایده می باشند

۱۳-موضوع مزایده مشمول ۹درصد ارزش افزوده میباشد .

۱۴- کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی است

۱۵- شرکت در مزایده به منزله اطلاع از کلیه قوانین و مقررات مربوطه بوده و شرکت کننده در هر مرحله از معامله که باشد نمی تواند به جهل خود استناد نماید .

۱۸-مهلت دریافت اسناد تا روز شنبه مورخ ۲۰ /۰۳/۹۹ تا ساعت ۳۰/۱۴ و مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی روز دو شنبه از مورخ ۰۲ /۰ ۴ /۹۹ ساعت ۳۰/۱ ۴ ۳

۱۹-زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات واصله توسط کمیسیون معاملات شهرداری در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخه ۷/۰۴/۹۹ خواهد بود .

                                                                     هادی ابراهیمی فر

                                                                       شهردار تفرش

                                                                     IMG_2020060124902
IMG_2020060111385 IMG_20200601262  شهردار تفرش

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>