حضور سعدی معاونت شهرداری در جلسه برنامه ریزی بزرگداشت امامزاده محمد(ع)

جلسه ای بمنظور برنامه ریزی بزرگداشت امامزاده محمد(ع) جدمقام معظم رهبری،به ریاست حمیدرضا فراهانی فرماندار تفرش و با حضور سعدی معاونت شهرداری و مسئولین دستگاههای ذیربط در فرمانداری برگزار شد.IMG_2019080422460IMG_2019080434757

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...