جلسه برنامه ریزی جهت اجرای مراسم انعقاد خواهرخواندگی دو شهر تفرش و خامنه

ظهر امروز جلسه ای به ریاست ابراهیمی فر شهردار تفرش و با حضور سعدی معاونت شهردار و پرسنل شهرداری، در خصوص برنامه ریزی جهت اجرای هرچه باشکوهتر مراسم پیمان خواهرخواندگی دو شهر تفرش و خامنه در محل شهرداری تشکیل شد.IMG_2019081326341IMG_2019081320418

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...