بازین چه شورش است که در خلق عالم است

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است

عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت بادIMG_2019090810357

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...