بازدید ابراهیمی فر شهردار تفرش از روند پیشرفت پروژه احداث رصد خانه

ابراهیمی فر شهردار تفرش به اتفاق سعدی معاونت شهرداری از روند اجرای پروژه احداث رصدخانه بازدید نمود.
گفتنی است: در حال حاضر پروژه مذکور آماده، جهت نصب گنبد میباشد.IMG_2019081057508IMG_2019081153460

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...