آگهی مزایده فروش واحد های تجاری مجتمع نور

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره  ۷۸۶ /ش مورخ  ۹/۷/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ملک با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی در مزایده کتبی به فروش برساند :

موضوع :

الف فروش واحد های تجاری مجتمع نور  

ردیف

شماره

 

مساحت

( مترمربع )

قیمت پایه (ریال )

مبلغ سپرده

(ریال)

توضیحات

فرعی

اصلی

عرصه

بالکن

واحد

قیمت

۱

۸۰

۱۷۵۰

۲۷/۳۱

۴۰/۱۰

۸

۸۸,۸۶۸,۹۹۰

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

واحد تجاری ۸

۲

 

 

۵۱

۲۱

۱۰۰,۵۸۸,۲۳۵

۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰

واحد تجاری ۲۱

۲

 

 

۷۵

—-

۲۲

۹۹,۹۹۶,۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

واحد تجاری ۲۲

       

شرایط مزایده :

 

  • شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده ۵% قیمت پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ نزد بانک ملی تفرش و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰تحویل امور مالی نمایند. چنانچه متقاضی بیش از یک قطعه تقاضای شرکت در مزایده را دارد بایستی بابت هر قطعه سپرده آن جداگانه واریز گردد.
  • در صورت انصراف هر یک از برندگان مزایده از انجام معامله سپرده آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
  • سپرده نفرات دوم و سوم تا تحویل وجه برنده اول بمدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف نفر دوم و سوم برنده مزایده می باشند .
  • کلیه هزینه های متعلقه و دفترخانه ( انتقال سند ) بعهده برنده مزایده میباشد .
  • شرکت در مزایده به منزله اطلاع از کلیه قوانین ومقررات مربوطه بوده و شرکت کننده در هر مرحله از معامله که باشد نمی تواند به جهل خود استناد نماید .
  • حضور کلیه شرکت کنندگان در روز برگزاری مزایده الزامی است
  • کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی است .
  • کمیسیون معاملات در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشند .
  • جلسه کمیسیون معاملات راس ساعت ۱۰  صبح روز    شنبه   مورخه   ۱۳۹۸/۱۱/۱۲  با حضور اعضا در محل شهرداری تفرش تشکیل میگردد.
  • 20200114_071757    

 

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>